MFA Sexbierum-Pietersbierum
 Samen in Beweging 

Commissie Bouw en Techniek

Deze commissie houdt zich bezig met alle zaken die betrekking hebben op de bouw van het MFA.

Van het ontwerp tot de realisatie.

Namens de werkgroep MFA heeft Henk Smits zitting in deze commissie:

Hij wordt hierin bijgestaan door:

  • Edwin Goudberg
  • Harke Wolbers
  • Durk Wolbers
  • Marcel Zuidema


E-mailen
Map
Info