MFA Sexbierum-Pietersbierum
 Samen in Beweging 

Omgevingsplan rondom MFA mogelijk gemaakt door KNHM


Het ontwerp van het buitengebied van de nieuwe MFA is door Arcadis verzorgd in het kader van de subsidie, die door de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) is verleend. Na intensief overleg met de ontwerper Luuk van den Berg is het ontwerp tot stand gekomen in samenwerking met de naastliggende school CBS De Skeakel.

Het omgevingsplan voldoet aan de volgende eisen:

• Het aangepaste ontwerp voldoet aan voldoende parkeerruimte voor de MFA en CBS De Skeakel

• Voldoende groen en ruimte voor ontspanning

• Schoolplein multifunctioneel

• Gefaseerde aanpak nodig in verband met subsidiemogelijkheden


KLIK HIER, voor de Pdf-versie

E-mailen
Map
Info